Home AUTENTIK VIDEOMATERIALLAR

AUTENTIK VIDEOMATERIALLAR

Ushbu autentik interactive videomateriallar O’zDJTU mustaqil izlanuvchisi Omanov Po’latjon Xabitovichning «Ingliz tilini o’qitishda talabalar ijtiomoiy-madaniy kompetensiyasini autentik  videomateriallar vositasida rivojlantirish» tadqiqot mavzusi doirasida yaratilgan

Interactive Video «A Joy Luck Club». Do the exercises while watching the video

Interactive Video «Everybody Wants Money». Do the exercises while watching the video

Interactive Video «». Do the exercises while watching the video

Interactive Video «». Do the exercises while watching the video

«Kuyovnavkar»

«Notting Hill»

«Whiplash» – Family Dinner

 «Mahallada duv-duv gap» – Family Dinner

Uskunalar paneliga o'tish